Canon Business Center i Buskerud er stolt samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon Drammen-Hønefoss-Kongsberg.

Vi ser at Kirkens bymisjon gjør en fantastisk jobb på mange områder, for at våre lokalsamfunn skal være inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Dette for at de som ikke har alt skal bli sett og ivaretatt.

Forleden hadde vi besøk av Jan Egil Hovland i forbindelse med at Canon Business Center Buskerud og vårt datterselskap Kaffebryggeren AS
sponser Kirkens Bymisjon med kaffe som forhåpentligvis vil varme mange i tiden fremover.

Det er faktisk slik at for vært kilo kaffe våre kaffekunder kjøper, så øker vårt bidrag til Kirkens Bymisjon.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide med Kirkens Bymisjon og Jan Egil.