Canon satser videre på digitalisering – lanserer plattform for digital signatur

Canon Norge AS har inngått en partneravtale med den nordiske e-signatur leverandøren Scrive. Partnerskapet har resultert i Canon eSign, Canon sin egen plattform for digital signatur, bygget på teknologi fra Scrive.

En essensiell del av arbeidet vårt
På reisen til å bli heldigital er elektronisk signering essensielt. Skandinavia er blant de ledende når det kommer til digitalisering, og store deler av både offentlig og privat sektor har anskaffet en løsning for å kunne signere sine dokumenter digitalt.

Det er viktig at alle ser muligheten som ligger i dette, også de små bedriftene. Tid spart på å kunne signere et dokument elektronisk er et interessant regnestykke, uavhengig av om bedriften har 1 eller 500 ansatte.  Plattformen er enkel å bruke for alle, med fleksibel bruksbasert-prising som passer både små og store bedrifter.

Hvorfor e-signering?
Ofte er prosessen med å innhente signaturer langvarig, ressurskrevende og til tider også til hinder for fremdrift på arbeidsplassen. Avtaler mellom firmaer hvor vilkårene oppdateres, som setter i gang en helt ny signeringsrunde. Ansettelsesavtaler for ansatte. Taushetserklæringer og andre dokumenter som må signeres av alle ansatte internt i et firma. Fakturaer som blir liggende på pulten til sjefen fordi man ikke har en penn tilgjengelig akkurat da. Eksemplene er utallige på signeringsprosesser som krever unødig mye ressursbruk, både i form av tid og penger.

Kontakt for mer info.

Finn Martin Paulsen
Sales Manager
900 47 383
fmp@cbcb.no

Lørdag 25. mars 2023,