Ditt selskap har bråvåknet til behovene for digitalisering – Hva nå?

Tiden er inne for å få hjulene i gang! Vi må selge og kjøpe av hverandre, og helst støtte lokale virksomheter. En ny dugnad starter.

Samtidig må vi forberede oss, slik at samfunn, virksomheter og vi som individer står bedre rustet neste gang.

Det innebærer å ta i bruk ny teknologi, forbedre prosesser og ikke minst sørge for at vi kan jobbe effektivt på digitale plattformer, helst plattformer som støtter opp om virksomhetens etablerte rutiner og prosesser.

Canon Business Center Buskerud bistår gjerne med din digitale transformasjon!

Les mer.

Send forespørsel til post@cbcb.no