Global avtale til Canon: Kongsberg gruppen ASA velger Canon som leverandør av print levert som tjeneste

Kongsberg Gruppen ASA velger Canon som leverandør av print levert som en tjeneste, inkludert sikker print og dokumentbehandling for de neste 5 årene. Den globale tjenesteavtalen har en verdi på i overkant av NOK 11 mill.

Canon skal levere i overkant av 300 multifunksjonsmaskiner som skal settes opp i Canons uniFLOW løsning for sikker print. Avtalen understreker betydningen av sikker og kostnadseffektiv dokumenthåndtering og bekrefter Canon sin ledende posisjon innen dette området.

Mer effektiv drift
Avtalen med Canon gir Kongsberg Gruppen ASA en forutsigbarhet hva gjelder kostnader, og en jevn kontantstrøm hver måned. Dette bidrar til reduserte kostnader og en mer effektiv drift av den skalerbare maskinparken.

Jon Andre Olaussen, Procurement Manager IT i Kongsberg Gruppen,sier:

– Canon har vært leverandør til KONGSBERG i en årrekke. Det er viktig for KONGSBERG å kontinuerlig vurdere leverandørmarkedet og skape konkurranse blant tilbyderne. Vi som kunde må ha tillit til leverandørene og vite at vi har gunstige betingelser og priser, men ikke minst også kvalitet på de tjenestene vi anskaffer. Dette anbudet har vært del av et større prosjekt hvor vi har sett på kostnadsoptimalisering i hele leverandørkjeden på IT hardware til KONGSBERG. Det har vært sterk konkurranse og mange spennende tilbydere. Siden Canon har levert bra til KONGSBERG over mange år er det ekstra hyggelig at vår konklusjon er at de fremdeles er den mest optimale printleverandøren for oss.

Roar Lindstad, Canon Business Center manager i Vestfold/Telemark, sier:

– Vi er svært stolte å være leverandør til en slik velkjent bedrift som Kongsberg Gruppen. Det er et firma med lange tradisjoner og som sysselsetter svært mange arbeidsplasser. De satte leverandørmarkedet på prøve i dette anbudet og da er vi i Canon svært glade for at vi vant kontrakten.