INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER

Norge står i en ekstraordinær situasjon. Vi følger kontinuerlig med på råd og informasjon fra helsemyndighetene,

og har gjennomført en rekke operative og hygieniske tiltak for å redusere risikoen i forhold til våre ansatte og våre forpliktelser overfor kunder.

Vi er fullt ut operative, men støtter den kollektive dugnaden gjennom å begrense vår kundeaktivitet.

  • Alle møter gjennomføres ved hjelp av videokonferanse/telefonmøter
  • Vi søker å løse service oppdrag via telefonsupport / TeamViewer.
  • Service utføres ved behov, men vi vil vurdere hvor kritisk behovet er i hvert tilfelle. Dersom det er registret Korona-virus i din virksomhet, så må det informeres om ved innrapportering av serviceoppdrag. Vi ber om forståelse for dette.
  • Rekvisita sendes ut som normalt gjennom post eller bud, og kan også bestilles og hentes i våre lokaler.

Vi står alle sammen i denne kampen og håper vi håper at regjeringens kraftige tiltak gir resultater slik at Norge får hjulene i gang raskest mulig.

La oss alle bidra og ta vare på hverandre.

Canon Business Center Buskerud