Invitasjon til frokostseminar 26. april 2017

Velkommen til inspirasjonsdag!

Alle virksomheter har systemer for lagring av strukturerte data.
Dokumenter derimot oppbevares i fagsystemer, mapper på filserver, epost-mapper, i permer osv., noe som er et dårlig utgangspunkt for samhandling og deling av informasjon.

«Utfordringen er ikke å lagre informasjon, men å finne igjen, ha tilgang til og dele informasjonen på en effektiv og sikker måte.»

Accenture har estimert at mellom 15 og 35 prosent av kunnskapsarbeideres tid går med til å søke etter informasjon.
Effektive løsninger for deling og gjenfinning av informasjon kan gi deg konkurransefortrinn.
Vi inviterer til en inspirasjonsdag med fokus på hvordan du kan oppnå:

– økt effektivitet
– økt lønnsomhet
– bedre kontroll

          CBCB logo                         


Onsdag 26. april
Tid: 08.00-11.00
Buskerudveien 125, Drammen
Innledningsforedrag kl. 0800
Frokost fra kl. 0730