Invitasjon til frokostseminar om avtaleforvaltning

r gleden av å invitere deg til frokostseminar som handler om:

Hvordan du kan få kontroll på dine avtaler og forpliktelser

Virksomheten din har leie-, leasing- og andre leverandøravtaler med ulik løpetid og vilkår for oppsigelse. Uten kontroll på disse avtalene kan du risikere fornyelse utover avtalte minimumsperioder, med det resultat at unødvendige kostnader påløper og at du er «bundet» til å fortsette med samme leverandør.

Ved å ta i bruk vår løsning for avtaleforvaltning får du…

  • Full kontroll og oversikt
  • Varsling før oppsigelsesfrist
  • Full sporbarhet
  • Økt tilgjengelighet
  • Store besparelser

Løsningen er en skytjeneste som er brukervennlig og enkel å komme i gang med.

Du kan også benytte løsningen til å ha kontroll på avtaler som du har med dine kunder og ansatte.

Tar du også i bruk vår e-signaturløsning, Canon eSign, så får du en komplett løsning for digital signering og forvaltning av avtaler.

Digitalisering trenger ikke å være vanskelig.

Vi gjør det enkelt å jobbe smart!

Tid: Torsdag 14. november kl. 08:00-09:00.

Sted: Ingeniør Rybergsgt. 99, Drammen

Frokost serveres fra kl. 07:30