Modum Kabel-TV valgte Canon Business Center Buskerud som ny leverandør av utskriftsløsning og løsning for digital signering

Modum Kabel-TV er en lokal tjenestetilbyder av TV- og bredbåndsløsninger som i tillegg drifter og tilbyr nettverksløsninger for flere samarbeidspartnere.

Selskapet er i sterk vekst og hadde i 2020 en omsetning på ca. 53 millioner kroner. Ved utgangen av 2021 hadde Modum Kabel-TV 25 dyktige ansatte og rett i underkant av 7000 kunder i Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike.

«Velg en leverandør som kjenner ditt område. Enkelt, raskt og lokalt!»
oppfordrer Modum Kabel-TV innbyggerne i regionen, og det var nettopp det Modum Kabel-TV gjorde da de nylig valgte Canon Business Center Buskerud som ny leverandør av utskriftsløsning og løsning for digital signering.

«Da vi ble kjent med Canon Business Center Buskerud, så fant vi fort ut at de bygger på samme verdier som oss og at de har mange kunder i vårt nærområde.

Med to serviceteknikere bosatt i Modum kommune føler vi oss trygge på rask og god service når behovet oppstår» – Sindre Andersen, DL Modum Kabel-TV.

I dialogen med Canon Business Center Buskerud ble Sindre Andersen også kjent med e-signeringstjenesten som Canon leverer (Canon eSign) og fant raskt ut at tjenesten vil bidra til å effektivisere flere prosesser for Modum Kabel-TV.

«Tjenesten er svært enkel å ta i bruk, den forenkler signeringsprosessen både for alle parter og det at vi kan profilere tjenesten med vår egen firmaprofil var viktig for oss» – Sindre Andersen, DL Modum Kabel-TV.