Velg trygghet og miljø

Canon utvikler sine produktene med tanke på miljøet, og vi bruker ofte resirkulerte materialer. Produktene våre bruker så lite energi som mulig i drift, slik at kundene sparer ressurser.

Vi forutser også hvordan produktene kan produseres på nytt, gjenbrukes eller gjenvinnes når levetiden er over. Ved å maksimere effektivitet til ressurser, reduserer vi mengden nye naturressurser vi trenger til produktene våre.

Vi har tatt til etterretning at to tredjedeler av CO2-utslippene i et produkts livssyklus stammer fra kundenes bruk av produktene og råmaterialene og delene som produseres av leverandører. Derfor tilbyr vi stadig flere skreddersydde tjenester og løsninger som hjelper kundene våre til å bruke produktene våre mer effektivt. Slik kan vi hjelpe dem til å redusere sin egen miljøpåvirkning samtidig som du nyter godt av nyskapende, trygge produkter og sparer penger.

Produser – bruk – resirkuler

Vi følger tilnærmingen Produserbrukresirkuler for livssyklusen til produktene våre.

Livssyklus

Canon tar ansvar for påvirkningen av aktivitetene våre og deres effekt på natur og miljø, i henhold til sin bedriftsfilosofi Kyosei. Vårt miljødokument beskriver de viktigste tiltakene vi tar for å oppnå en balanse mellom bærekraftig vekst og fremgang, ansvarlig ressursbruk og redusering av miljøpåvirkningen. Disse handlingene bidrar til å redusere klimaendringer.

Lokalt jobber vi også aktivt etter miljøstandarder. Vi har siden 3. november 2011 vært sertifisert etter ISO 14001:2004 standarden og i november 2018 gikk vi over til å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi tar ansvar for vårt forbruk!
Canon som produsent og vi i Canon Business Center Buskerud arbeider kontinuerlig med å minimere vår miljøpåvirkning. Vi er stolte av å være den første Canon partneren i Norge som har gått til det skritt å kompensere for vårt papirforbruk.

Gjennom MaPS Enterprise kan vi følge vårt skogplantingprosjekt på Madagaskar ! MaPS-tjenesten er en enkel måte for oss å se og følge effekten vårt forbruk har på miljøet,
det beste av alt er at vi kan gjøre noe med det.

Vårt miljøengasjement stopper ikke med dette.

Vi ønsker nå å gi våre kunder muligheten til å gjøre opp for sin miljøpåvirkning relatert til utskrift/papirforbruk.

Ta kontakt med oss, så informerer vi gjerne om hvordan vi kan hjelpe deg med å måle og kompensere ditt forbruk.

Se prosjekter vi kan hjelpe dere med å delta i.

Vi tilbyr trygghet, service og en sterk miljøprofil! La oss hjelpe deg.

Finn Martin Paulsen