Velg trygghet og miljø

Canon utvikler sine produktene med tanke på miljøet, og vi bruker ofte resirkulerte materialer. Produktene våre bruker så lite energi som mulig i drift, slik at kundene sparer ressurser.

Vi forutser også hvordan produktene kan produseres på nytt, gjenbrukes eller gjenvinnes når levetiden er over. Ved å maksimere effektivitet til ressurser, reduserer vi mengden nye naturressurser vi trenger til produktene våre.

Vi har tatt til etterretning at to tredjedeler av CO2-utslippene i et produkts livssyklus stammer fra kundenes bruk av produktene og råmaterialene og delene som produseres av leverandører. Derfor tilbyr vi stadig flere skreddersydde tjenester og løsninger som hjelper kundene våre til å bruke produktene våre mer effektivt. Slik kan vi hjelpe dem til å redusere sin egen miljøpåvirkning samtidig som du nyter godt av nyskapende, trygge produkter og sparer penger.

Produser – bruk – resirkuler

Vi følger tilnærmingen Produserbrukresirkuler for livssyklusen til produktene våre.

Vi følger lovpålagte returordninger for vår bransje og tilbyr tjenesten innhenting av tonerbeholdere.

Livssyklus

Canon tar ansvar for påvirkningen av aktivitetene våre og deres effekt på natur og miljø, i henhold til sin bedriftsfilosofi Kyosei. Vårt miljødokument beskriver de viktigste tiltakene vi tar for å oppnå en balanse mellom bærekraftig vekst og fremgang, ansvarlig ressursbruk og redusering av miljøpåvirkningen. Disse handlingene bidrar til å redusere klimaendringer.

Lokalt jobber vi også aktivt etter miljøstandarder. Vi har siden 3. november 2011 vært sertifisert etter ISO 14001:2004 standarden og i november 2018 gikk vi over til å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi tar ansvar for vårt forbruk!
Canon som produsent og vi i Canon Business Center Buskerud arbeider kontinuerlig med å minimere vår miljøpåvirkning. Vi er stolte av å være den første Canon partneren i Norge som har gått til det skritt å kompensere for vårt papirforbruk.

Gjennom MaPS Enterprise kan vi følge vårt skogplantingprosjekt på Madagaskar ! MaPS-tjenesten er en enkel måte for oss å se og følge effekten vårt forbruk har på miljøet,
det beste av alt er at vi kan gjøre noe med det.

Vårt miljøengasjement stopper ikke med dette.

Vi ønsker nå å gi våre kunder muligheten til å gjøre opp for sin miljøpåvirkning relatert til utskrift/papirforbruk.

Ta kontakt med oss, så informerer vi gjerne om hvordan vi kan hjelpe deg med å måle og kompensere ditt forbruk.

Se prosjekter vi kan hjelpe dere med å delta i.

Vi tilbyr trygghet, service og en sterk miljøprofil! La oss hjelpe deg.

Finn Martin Paulsen