Dokument-/ Arkivløsninger

Alle bedrifter og organisasjoner har behov for å ta vare på og finne tilbake til informasjon. Informasjon og dokumenter kan enkelt lagres på en rekke ulike steder.

 • Mappestruktur på server
 • Mappestruktur i Outlook
 • Fag systemer
 • CRM systemer
 • Økonomi systemer
 • HR- / Lønn systemer
 • Permer
 • Arkivskap
 • Andre

Ofte er mange av disse lagringskildene i bruk. Utfordringen er at når ansatte som skal finne tilbake til informasjon, for eksempel knyttet til et prosjekt, så må de søke etter informasjon på flere steder. Hvor finner man siste versjon? Har du tilgang til all informasjon når du skal ta beslutninger eller svare på henvendelser?

Rask tilgang på informasjon blir stadig viktigere i et næringsliv med høyt tempo. Ønsker du å forenkle informasjonshåndtering knyttet til prosjekter, ansatte, kunder eller leverandører? 

6
gode grunner til å satse på elektronisk arkiv:
 1. Få rask tilgang til dokumenter fra PC, nettbrett og smarttelefon

  Med få tastetrykk kan du hente frem et dokument relatert til en kunde, sak eller prosjekt fra Pc eller mobile enheter.

 2. Gi brukerne tilpasset tilgang

  Et elektronisk arkiv kan settes opp i forhold til roller, rettigheter og IT infrastruktur. Brukerne får tilgang til arkivet i forhold til definerte rettigheter. Lett å administrere og enkelt å spore ved behov for sikkerhetsrevisjon.

 3. Effektiv lagring av dokumenter

  Brukerne kan enkelt lagre fra de applikasjonene de jobber i relatert til en kunde, sak eller prosjekt. Ved å hente lagringsattributter fra kunden sitt fag/økonomi/CRM system, forenkles vi lagringsprosessene og sikrer kvaliteten på det som lagres.

 4. Skanning av dokumenter

  Skanne, trekke ut informasjon (indeksere), digitalisere og arkivere eller sende dokumenter til en arbeidsflyt.

 5. Oppnå bedre arbeidsflyt

  Automatisering av prosesser knyttet til informasjon og dokumenter gjør fører til økt effektivitet og lønnsomhet.

 6. Overhold lover og regler

  Med et elektronisk arkiv kan du lagre alt i tråd med gjeldende regelverk. F.eks byggesaksdokumenter, fakturaer, personaldokumenter og kontrakter.

La oss hjelpe deg med å jobbe smartere!

Finn Martin Paulsen