Canon Purchase-to-pay (P2P) er en fleksibel modulbasert løsning for en enhetlig styring av innkjøps- og økonomiprosesser i én løsning. Løsningen automatiserer og knytter sammen prosesser i innkjøp- og økonomiavdelingen, og knytter systemene sammen via digital informasjonsflyt. Dette gir økt synlighet, økt kontroll, bedre sikkerhet og reduserte kostnader.

P2P handler om å øke lønnsomheten – evnen til tett kontroll og styre forbruk og kontantstrøm takket være bedre optimerte og sammenkoblede prosesser. En ende-til-ende løsning for automatisering av innkjøp- og økonomiprosesser fra start til slutt betyr å gjøre smartere økonomi- og innkjøpsbeslutninger, forbedre forvaltning av forbruk og kontantstrøm.

Når innkjøps- og finansavdelingene kan arbeide sammen på en bedre måte, på én integrert plattform, får du bedre kontroll over forbruket og administrasjonen av kontantstrømmen.

Hvis du tar i bruk en integrert P2P-løsning, kan du dra fordel av en effektiv innkjøpsprosess, kontraktadministrasjon og håndtering av fakturaer og ansattes utgifter – som tar i bruk nettskyfunksjoner på beste mulige måte. Alt er utformet for å støtte arbeid på mobile enheter.

Canon Purchase-to-Pay er:

  • Fleksibelt:  Modularkitektur gjør at du kan ta i bruk individuelle programmer, eller fase inn og ut trinnvis
  • Prisgunstig:  Skalerbare alternativer for prissetting som oppfyller dine behov
  • Enkelt å integrere: Det fungerer med utstyret og programvaren kontoret allerede har
  • Intuitivt:  Intuitivt nettbasert brukergrensesnitt som installeres med minimalt opplæringsbehov
  • Mobilt:  Bruk systemet på farten utenfor kontoret fra alle enheter med Internett

Å binde sammen disse prosessene i en helhetlig løsning gir:

  • Økt synlighet gjennom bedre analyser gjennom hele prosessen fra start til slutt.
  • Bedre kontroll gjennom enhetlig og helt mobil styring på tvers av innkjøp og økonomi
  • Innsparinger på innkjøp og betalingstransaksjoner grunnet tettere kontroll på kostnader
  • Sterkere regulatorisk, kontraktmessig og internt samsvar med lover og regler og økt sikkerhet

La oss hjelpe deg med bedre innkjøp, kostnadskontroll og kontantstrømsynlighet.

Finn Martin Paulsen