Kostnadsoppfølging

uniFLOW har et innebygd rapporteringssystem for alle utgifter i forbindelse med utskrift, kopiering og skanning. Dermed kan du se akkurat hva dere bruker, hvem som bruker det, og hvordan kostnadene kan dekkes.

Besparelsene ved bruk av uniFLOW i organisasjonen registreres også, slik at du kan se hvilken avkastning som faktisk er oppnådd.

Viktige utfordringer

  • Ingen kontroll over utskriftskostnader og skriver bruk
  • Brukerne har en tendens til å skrive ut alt i farger
  • Kostnadene kan ikke tilordnes brukere eller avdelinger
  • Kostnadene kan ikke belastes eller dekkes
  • Manglende innsyn i kostnader eller besparelser som oppstår i travle eller rolige perioder.

Fordeler ved uniFLOW-løsningen:

  • Full oversikt over utgifter og besparelser ved utskrift/kopiering
  • Kontroller utgiftene til utskrift og kopiering på bruker-, avdelings- eller prosjektnivå
  • Forstå og optimaliser den eksisterende utskrifts infrastrukturen
  • Kontroller bruken av fargeutskrifter og -kopier i organisasjonen
  • Utnytt nye inntektsmuligheter ved å belaste utskriftskostnadene til kilden.

Gjør utskriftsproblemer til noe som hører fortiden til! Vi tar gjerne en prat.

Finn Martin Paulsen