Samarbeid som varmer på flere plan

Canon Business Center i Buskerud har inngått samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i Drammen. Samarbeidsavtalen bidrar til endringer og muligheter for mennesker i Drammensområdet. Avtalen omfatter viktige økonomiske bidrag til Kirkens Bymisjon arbeide i Drammen og ressurser i form av vår kompetanse og produkter til nytte i deres arbeidsdag.